Privacyverklaring

Dick van de Belt, gevestigd aan Spoorstraat 63, 8271 RG IJsselmuiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dickvandebelt.nl
Spoorstraat 63
8271 RG IJsselmuiden
Tel. 038 – 33 180 50
Mob. 06 – 18 57 87 06
E-mail: info@dickvandebelt.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dick van de Belt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken onder andere:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aanvullende gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening; denk aan adresgegevens voor facturatie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dickvandebelt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dick van de Belt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van uw inzending van het contactformulier;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Voor de levering/uitvoering van onze producten en/of dienstverlening die u bij ons afneemt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dick van de Belt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dick van de Belt) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dick van de Belt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dick van de Belt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dick van de Belt maakt alleen op anonieme wijze gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor analytische doeleinden, en niet voor tracking doeleinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dick van de Belt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dickvandebelt.nl. Het kan zijn dat we (extra) controlevragen stellen om na te gaan dat u het verzoek heeft ingediend. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dick van de Belt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dick van de Belt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dickvandebelt.nl.

 

Wijzigingen

Dick van de Belt houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.